Handelsbetingelser

Meal4U.dk – Vilkår og handelsbetingelser

Inden De afgiver bestilling fra vores hjemmeside, bedes De læse nedenstående vilkår og handelsbetingelser grundigt igennem.
Ved ordreafgivelse erklærer De, at De har gennemlæst og accepteret vore handelsbetingelser vedrørende bestilling/køb via denne hjemmeside.
Ved bestilling på denne hjemmeside handler De med Meal4U.dk.

1. Introduktion og vores rolle

1.1 Meal4U.dk, CVR-nr 41515295, kan kontaktes på adressen Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby.
1.2 Meal4U.dk er et system der udbydes til og benyttes af danske restauranter til at modtage madbestillinger online.
1.3 Meal4U.dk formidler kommunikation imellem slutkunde og restaurant.
1.4 Hvis Deres bestilling tager længere tid end forventet anbefaler vi Dem at kontakte Meal4U ved enten at trykke på ”Feedback” knappen på hjemmesiden eller ved at skrive direkte til kundeservice@meal4u.dk.
1.5 Meal4U.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende handelsbetingelser. De handelsbetingelser der fremgår af hjemmesiden på bestillingstidspunktet er gældende for den pågældende bestilling/køb. Vi anbefaler derfor at De inden hver bestilling/køb gennemgår de gældende handelsbetingelser.

2. Sådan afgiver du bestilling

2.1 Når De har foretaget Deres valg af varer, kan De afgive Deres bestilling ved at klikke på ”Gå til kassen”-knappen. Husk at kontrollere, at de indtastede oplysninger er rigtige, så eventuelle fejl kan rettes, inden De effektuerer betalingen. Når De modtager en bekræftelse på Deres bestilling, er Deres bestilling endelig og kan ikke ændres.
2.2 Det er Deres ansvar, at de indtastede oplysninger er korrekte. Så snart Deres bestilling er angivet har Meal4U formidlet ordren videre til restauranten, hvorefter tilberedelsen er påbegyndt. De har dog mulighed for at kontakte den valgte restaurant for at se om ændring af bestilling er mulig.
2.3 Såfremt en bestilt vare er udsolgt, vil ordren blive effektueret uden den udsolgte vare, og prisen for leverancen vil blive nedsat i overensstemmelse hermed.
Bemærk venligst, at når Deres bestilling er godkendt, kan denne ikke annulleres, og De er ikke be-rettiget til tilbagebetaling. Der gøres særligt opmærksom på, at Deres bestilling ikke er omfattet af Fortrydelsesretten på 14 kalenderdage fra bestilling i henhold til de danske bestemmelser for for-brugerkøb på nettet , idet Deres bestilling vedrører fødevareleverancer fra restauranter.

3. Pris og betaling

3.1 Alle priser er inklusiv moms, men kan være eksklusiv leveringsomkostninger, hvis De vælger at få Deres bestilling leveret til en af Dem angivet adresse. Leveringsomkostningerne vil fremgå ved bestilling.
Betaling for alle bestillinger skal ske med betalingskort på bestillingstidspunktet eller mod kontant betaling ved levering.
3.2 For alle elektroniske betalingsformer gælder, at informationerne sendes krypteret. Der gemmes ingen informationer om Deres konto, kortoplysninger eller lignende. Vi modtager udelukkende besked om, at bestillingen er betalt. Det hævede beløb kan ikke overstige det af Dem accepterede beløb.
3.3 Online betalinger for alle bestillinger foretages med kredit- eller debet-kort som anført på hjem-mesiden eller ved kontant afregning på leveringsstedet.

4. Sikkerhed ved betaling

4.1 Meal4U.dk benytter en betalingsløsning leveret af PBS A/S. Alle data vedrørende Deres betaling krypteres og sendes via SSL til PBS. Det betyder, at det kun er PBS, der kan læse dine betalingsdata.
4.2 Meal4U.dk overholder PBS' retningslinjer for internethandel.

5. Afgivelse og beskyttelse af informationer

5.1 Personlige oplysninger, som afgives i forbindelse med købet videregives på ingen måde til tredjepart. Alle oplysninger opbevares forsvarligt i elektronisk format, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos restauranten og Meal4U.dk. Endvidere gemmes oplysninger kun i den lovbefalede periode.
5.2 Navn, adresse, telefonnummer og e-mail gemmes. Såfremt De har valgt at blive medlem, benyttes Deres email adresse som Deres brugernavn til at logge ind. Endvidere sker der en registrering af den IP-adresse, hvorfra bestillingen er gennemført. Denne registrering anvendes kun i tilfælde af falske bestillinger, som vil blive politianmeldt.
5.3 Enhver bestilling afgivet af kunder, som undlader at afgive korrekte oplysninger om fakturerings-adresse for betalingskort og/eller kortholderoplysninger, vil blive annulleret. Det samme gælder, hvis betalingen bliver afvist af bank eller kreditkortselskab eller under andre omstændigheder, hvor det er sandsynligt, at enten betalingen eller leveringen vil blive umuliggjort. Vedvarende misbrug af Meal4U.dk bestillingssystemet kan og vil blive politianmeldt og retsforfulgt.

6. Skriftlig kommunikation

6.1 Ved brug af Hjemmesiden, accepterer De, at kommunikation med Meal4U.dk hovedsageligt foregår elektronisk. Med elektronisk kommunikation menes e-mail, SMS/MMS, kommunikation via sociale medier som f.eks. Facebook eller som offentliggjorte meddelelser på vores hjemmeside.

7. Reklamation

7.1 Reklamationer vedrørende hjemmesiden, brugen heraf og systemfejl skal rettes til Meal4U.dk.

7.2 Reklamationer vedrørende fejlleverancer, det leverede produkts (madens) kvalitet, leveringtid, etc. skal ske til den pågældende restaurant hvor produktet (maden) er bestilt jf. pkt. 6.

8. Ansvar og erstatning

8.1 Meal4U.dk eller dennes medarbejdere kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade opstået i forbindelse med eller som følge af leverancer eller produkter leveret fra restauranterne.
8.2 Meal4U.dk er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå ved brug af, eller som følge af den udbudte ydelse og/eller hjemmeside.
8.3 Meal4U.dk er ikke ansvarlig for kvaliteten af de leverede produkter, ligesom Meal4u ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle manglende/ fejlagtige oplysninger om indhold af råvarer i de leverede produkter herunder allergifremkaldende ingredienser.
8.4 Meal4U.dk er ikke ansvarlig for leveranceforsinkelser, fejlleverancer eller udsolgte produkter. Det bemærkes at den juridiske kontrakt om køb og levering af mad og drikke, indgås mellem Dem og den restaurant De afgiver Deres bestilling til.

9. Force Majeure

9.1 Meal4U.dk er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
9.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig.
(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

Vores opfyldelse af vores forpligtelser anses for at være ophævet i den periode Force majeure-situationen varer.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Nærværende Handelsbetingelser er underlagt Dansk lovgivning, og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister, der måtte opstå i forbindelse med vores leverance afgøres med København som værneting.